Shop Logo

Haier

Lahore Pakistan

Haier

Haier Washing Machine Fully Automatic HWM-95-1678

Rs 50,199
Rs 51,899 3.28 %
Haier

Haier Fully Automatic Washing Machine HWM 85-1708

Rs 39,899
Rs 42,599 6.34 %
Haier

Haier Microwave Oven HMN-32100EGB

Rs 18,099
Rs 18,250 0.83 %
Haier

Haier Elegant Microwave Oven HDL- 2070MX

Rs 10,399
Rs 10,599 1.89 %
Haier

Haier Blender HBL-1120

Rs 5,399
Rs 5,799 6.9 %
Haier

Haier Blender HBL-1009

Rs 3,999
Rs 4,249 5.88 %
Haier

Haier Refrigerator HRF-368EBS /EBD/EBR/EBB

Rs 46,999
Rs 48,900 3.89 %
Haier

Haier Refrigerator HRF-368TDC/TDB

Rs 55,149
Rs 57,600 4.26 %
Haier

Haier HRF-398 TDC-TDB Turbo Cooling Refrigerator

Rs 57,149
Rs 59,599 4.11 %
Haier

Haier Refrigerator 306 TPB/ TPR (GLASS DOOR)

Rs 45,299
Rs 47,399 4.43 %
Haier

Haier Refrigerator Digital Inverter HRF-368IDB/IDR

Rs 57,999
Rs 60,600 4.29 %
Haier

Haier Digital Inverter Refrigerator HRF-368IPB/IPR

Rs 56,499
Rs 58,600 3.59 %